Privacy

INLEIDING

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en applicaties van Bys Hosting B.V. en op ontvangers van mailingen van Bys Hosting B.V.

Bys Hosting B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie, die ons tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd.

Bys Hosting BV houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelen en verwerken we gegevens?

Op onze website verzamelen we enkel anonieme bezoekersgegevens. We doen dit om inzicht te krijgen in hoe onze website bezocht wordt en waarin onze bezoekers interesse hebben.
Dit benutten we dan weer om de website te verbeteren.

Bys Hosting B.V. verwerkt tevens gegevens als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van aanverwante producten en diensten. Ook verwerkt Bys Hosting B.V. de gegevens wanneer zij daartoe rechtens verplicht is.

Welke gegevens verwerken we?

Op de website worden er voor statistische doeleinden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek ter verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. We verzamelen dit op anonieme wijze via Google Analytics.

Bys Hosting B.V. verwerkt de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website of applicaties:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres internetbrowser en apparaattype

Als u contact opneemt met onze klantenservice zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het afhandelen van een klacht. De volgende gegevens worden verwerkt bij contact met onze klantenservice:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hoe verwerken we gegevens?
Met COOKIES

Bys Hosting BV maakt bij op haar websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de website opnieuw bezoekt.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

We plaatsen via onze website ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die Bys Hosting B.V. over u heeft verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heeft u het recht om niet langer door Bys Hosting B.V. te worden benaderd met informatie over haar producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. U kunt voor al deze gevallen contact opnemen met Bys Hosting B.V.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bys Hosting B.V. dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Bewaartermijn

Bys Hosting B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij Bys Hosting B.V. verplicht is deze langer te bewaren.

Verstrekking Gegevens aan Derden

Wij zullen geen persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij u daarover hebben geïnformeerd, u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken. Met bedrijven die in opdracht van Bys Hosting B.V. persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Met wie delen we deze informatie?

Wij zullen geen persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken.

Wat de geanonimiseerde data betreft die Google verzameld voor onze analytics, kan Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

LINKS

Deze website bevat links naar andere websites. Bys Hosting BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Beveiliging

Bys Hosting B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van onvoldoende beveiliging of misbruik dan verzoeken wij u contact op te nemen .

Contactgegevens

Bys Hosting B.V.
Westerhaven 13-1
9718 AW Groningen
Telefoon: 050 588 54 60
E-mail: info@byshosting.nl
KvK-nummer: 02094725
BTW-nummer: NL 817551116B01.
Bys Hosting B.V. is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur

VRAGEN

Als u vragen heeft over onze privacy kunt u hierover contact met ons opnemen via info@byshosting.nl of onze contact pagina.

WIJZIGINGEN

Bys Hosting B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring, zodat het aanbeveling verdient deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen opdat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 12/3/2019.